Publications

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bermudez LE.  1986.  [Bacteremias in immunosuppressed patients].. Revista paulista de medicina. 104(2):87-92.